Politica de confidentialitate si de prelucrare a datelor cu caracter personal

Versiunea 1.7/24.08.2021

Politica de confidentialitate si de prelucrarea a datelor cu caracter personal

Acest document are rolul de va informa cu privire la modalitatea in care Claret Euro Credit IFN S.A. prelucreaza datele Dvs. cu caracter personal, date pe care ni le furnizati la momentul semnarii contractului de credit.

Prin date cu caracter personal se intelege orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Este important sa cititi aceasta politica de confidentialitate si de prelucrare a datelor cu caracter personal, impreuna cu orice alte informatii/notificari/politici pe care vi le-am comunicat sau vi le vom comunica in alte ocazii, atunci cand colectam sau procesam datele Dvs. personale, astfel incat sa fiti pe deplin constienti de modul si motivul pentru care procesam datele Dvs.

Claret este operator si responsabil pentru datele Dumneavoastra personale.

Am desemnat o persoana responsabila in ceea ce priveste datele Dvs. si careia ii puteti adresa intrebari in legatura cu aceasta Politica. Daca aveti intrebari despre Politica noastra de confidentialitate si de prelucrare a datelor cu caracter personal, inclusiv orice solicitari de a va exercita drepturile Dvs. legale, va rugam sa contactati Managerul de Confidentialitate (DPO), folosind detaliile de mai jos:

Detalii de contact

Detaliile noastre complete sunt:

Nume companie: Claret Euro Credit Ifn Sa

Nume sau titlu Managerului de Confidentialitate (DPO): Marian VOICU

Adresa de email: dpo@claret.ro

Adresa postala: Str.Postelnicului, nr .12, Sector 1, Bucuresti

Numar de telefon: +40 786.869.674

 

Aveti dreptul de a face o plangere in orice moment Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (

ANSPDCP – www.dataprotection.ro). Cu toate acestea, am aprecia oportunitatea de a ne ocupa de problema Dvs., inainte de a va adresa

ANSPDCP, asadar va rugam sa ne contactati in prealabil.

 

Datele pe care le colectam despre Dvs.

Putem colecta, utiliza, stoca si transfera diferite tipuri de date cu caracter personal despre Dvs. pe care le-am grupat dupa urmeaza:

 • Date de identitate care, in general, includ, in masura in care se aplica: nume si prenume, CNP, sex, data si loc de nastere, cetatenia, seria, numarul si valabilitatea documentului de identitate;
 • Date de contact care, in general, includ, in masura in care se aplica: rezidenta, adresa de domiciliu/resedinta, adresa de email si numerele de telefon.
 • Date referitoare la viata profesionala care, in general, includ, in masura in care se aplica: profesie/ocupatie; locul de munca; pozitie/post; vechime in munca; participatia in entitati juridice private de la care obtineti venituri; studii/educatie/titulatura; domenii profesionale de activitate, calitatea Dvs. de persoana expusa public sau nu, astfel cum aceasta notiune este definita de legislatia in vigoare;
 • Date despre viata (situatia) familiala care, in general, includ, in masura in care se aplica: stare civila, numarul membrilor familiei sau a altor persoane pe care le aveti in intretinere, relatii de rudenie sau de asociere cu persoane expuse public;
 • Date financiare care, in general, includ, in masura in care se aplica: contul bancar; date despre venitul Dvs., date despre relatiile contractuale pe care le aveti cu alte institutii de credit sau institutii financiare nebancare, precum si orice alte informatii ce cu privire la actuali/potentiali creditori ai Dumneavoastra.
 • Date despre tranzactii care, in general, includ, in masura in care se aplica: detalii despre platile catre si de la Dvs., precum si alte detalii despre produsele si serviciile pe care le-ati achizitionat de la noi.
 • Date referitoare la bunuri care, in general, includ, in masura in care se aplica: informatii de identificare si detalii tehnice despre: bunurile imobile (adresa; suprafata; compartimentare; planse fotografice; valoare de piata; istoric dobandire drept de proprietate; sarcini inscrise asupra dreptului de proprietate etc.); bunuri mobile – autovehicule ( marca, model, numar inmatriculare, serie sasiu, serie motor, detalii tehnice; valoare de piata; istoric dobandire drept de proprietate; sarcini inscrise asupra dreptului de proprietate etc.)
 • Date profil care, in general, includ, in masura in care se aplica: [achizitiile sau comenzile facute de Dvs., interesele, preferintele, feedback-ul si raspunsurile la sondaje.]
 • Date publicitare/marketing si comunicatii care, in general, includ, in masura in care se aplica: preferintele dumneavoastra in primirea de comunicari publicitare/marketing de la noi si de la terti, precum si preferintele de comunicare.

 

De asemenea, colectam, utilizam si divulgam Date agregate/combinate, precum date statistice sau demografice in orice scop. Datele agregate pot fi derivate din datele Dvs. personale, dar nu sunt considerate date personale potrivit legii, intrucat aceste date Nu dezvaluie direct sau indirect identitatea Dvs.

Cu toate acestea, daca combinam sau conectam date agregate cu datele Dvs. personale, astfel incat Dvs. sa puteti fi identificat direct sau indirect, vom trata datele agregate/combinate ca date cu caracter personal, acestea fiind utilizate in conformitate cu aceasta Politica.

Nu colectam niciun fel de categorii speciale de date cu caracter personal despre Dvs. (aceasta categorie include date despre: rasa sau etnie, convingeri religioase, morale sau filozofice, viata sexuala, orientarea sexuala, opiniile politice, apartenenta la sindicate, si datele genetice si biometrice). De principiu, nu colectam nici informatii despre condamnari si infractiuni penale, singurele exceptii fiind expres prevazute in lege.

 

Daca nu ne furnizati date cu caracter personal sau ni le furnizati eronat

In cazul in care avem o obligatie legala de a colecta date cu caracter personal despre Dvs., sau le colectam in conformitate cu clauzele unui contract perfectat cu Dvs. si nu ne furnizati aceste date atunci cand vi le solicitam, sau ni le furnizati eronate, s-ar putea sa nu ne putem executa obligatiile asumate prin contract (de exemplu, pentru a va pune la dispozitie suma imprumutata). In acest caz, este posibil sa fie nevoie sa anulam un produs sau un serviciu pe care, in alte conditii, ar trebui sa vi-l oferim, dar va vom notifica despre aceasta imprejurare daca este cazul la momentul respectiv.

 

Cum colectam date cu caracter personal

Noi folosim metode diferite pentru a colecta date de la si despre Dvs., inclusiv prin:

 • Interactiuni directe prin care Dvs. va puteti divulga: identitatea, date de contact, date referitoare la viata profesionala, date referitiare la viata familiala, date financiare, date despre bunurile Dvs., date despre tranzactii, date de profil, date publicitare/marketing si comunicatii, printre altele, prin completarea formularelor sau prin corespondenta pe care o aveti cu noi, respectiv prin posta, telefon, e-mail sau alte modalitati. Aceasta colectare se realizeaza atunci
 • aplicati pentru, intrebati despre, sau achizitionati produsele sau serviciile noastre;
 • va abonati la serviciul nostru sau publicatii;
 • formulati o cerere de materiale publicitare pentru a fi transmise catre Dvs.;
 • participati la un concurs, tombola sau sondaj;
 • ne oferiti o opinie/impresie;
 • Terti si surse publice. Este posibil sa primim date cu caracter personal despre Dvs. de la diverse terte parti si din surse publice, astfel cum este prevazut mai jos:
 • Date de identitate, contact, financiare, tranzactie, precum si despre bunurile Dvs. din partea urmatoarelor terti: angajatorul Dvs, institutii de credit sau institutii financiare nebancare in cazul refinantarilor, societati specializate in activitati de raportare a creditului; intermediari de credite – brookeri;
 • Date de identitate, contact, date referitoare la viata profesionala, financiare si tranzactie, precum si date despre bunurile Dvs.; din partea urmatoarelor surse publice – autoritati publice: Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara; Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, Oficiul National de Prevenie si Combatere a Spalarii Banilor, Inspectoratul Teritorial de Munca, Oficiul National al Registrului Comertului;
 • Orice alte moduri de colectare a datelor cu caracter personal.

 

Cum utilizam datele Dvs. personale

Vom folosi datele Dvs. personale doar atunci cand legea ne va permite. Cel mai frecvent, vom folosi datele Dvs. personale in urmatoarele situatii:

 • Pentru a ne executa obligatiile asumate prin contractele perfectate cu Dvs., sau in etapa pre-contractuala, de analiza si negociere a contractului;
 • In cazul in care este necesar pentru interesele noastre legitime (sau ale unei terte parti), precum si daca este necesar intereselor Dvs. si nu contravine drepturilor Dvs.fundamentale;
 • In cazul in care trebuie sa respectam o obligatie legala.

 

In general, ne bazam pe consimtamantul Dvs. ca fiind o baza legala pentru procesarea datelor Dvs. personale.

Scopuri pentru care vom folosi datele Dvs. personale

 

Am stabilit mai jos, intr-un tabel, o descriere a tuturor modurilor in care intentionam sa procesam datele Dvs. personale si care este temeiul legal al procesarii.

Va rugam sa retineti ca este posibil sa procesam datele Dvs. personale in baza mai multor temeiuri legale, in functie de scopul specific al procesarii.

Va rugam sa ne contactati, daca aveti nevoie de detalii despre temeiul legal specific pe care ne intemeiam pentru a procesa datele Dvs.

personale, in cazul in care in tabelul de mai jos este prevazut mai mult de un temei legal.

 

Scop/activitate Tipul de date Temeiul legal pentru prelucrare
Pentru a va inregistra ca un client nou (a) identitate (a) executarea contractului cu Dvs.
(b) contact (b) necesare pentru interesele noastre legitime
(c) viata profesionala (pentru a recupera debitelor datorate catre noi)
(c) precum si indeplinirea unor obligatii legale ce
(d) viata familiala ne revin
(e) financiare
(f) tranzactie
(g) bunuri
Pentru a gestiona relatia noastra cu (a) identitate (a) executarea contractului cu Dvs.
Dvs., care va include: (b) contact (b) necesare pentru a se conforma unei obligatii
(a) Notificari despre modificarile aduse legale
termenilor sau politicii de (c) profil (c) necesare pentru interesele noastre legitime
confidentialitate si procesare a datelor
cu caracter personal (d) publicitare si marketing (pentru a pastra inregistrarile noastre actualizate
si pentru a studia modul in care clientii utilizeaza
(b) Solicitari adresate Dvs. prin care sa produsele/serviciile noastre)
va exprimati pararea cu privire la noi
sau serviciile oferite de noi, precum
sondajele.
Pentru a va permite sa participati la un (a) identitatea (a) consimtamantul Dvs.
concurs, tombola sau la un sondaj (b) contact (b) executarea contractului cu Dvs.
(c) financiare (c) necesare pentru interesele noastre legitime

 

 

(pentru a studia modul in care clientii utilizeaza
(d) tranzactie produsele/serviciile noastre, pentru a le dezvolta
(e) profilul si a dezvolta afacerea noastra)
(f) publicitare si marketing
Pentru a administra si a proteja afacerea, (a) Financiare statistice (a) necesare pentru interesele noastre legitime
respectiv intocmirea de statistici si (pentru desfasurarea afacerii noastre, pentru a
raportari, inclusiv catre atutoritatile preveni frauda )
publice (b) necesare pentru a se conforma unei obligatii
legale
Pentru a va furniza continut publiciatar (a) identitate (a) consimtamantul Dvs.
adecvat si de a masura sau de a intelege
eficienta publicitatii oferita Dvs. (b) contact
(c) profil
(d) publicitare si marketing
Utilizarea de date statistice si analitice, (a) identitate (a) consimtamantul Dvs.
pentru a imbunatati,
produsele/serviciile, activitatea de (b) contact
marketing, relatia cu clientii (c) profil
(d) publicitare si marketing
Pentru a va face sugestii si recomandari (a) identitate (a) consimtamantul Dvs.
despre bunurile sau servicii care va pot
interesa (b) contact
(c) profil

 

Utilizarea datelor cu caracter personal pentru oferte publicitare/promotionale

 

Putem folosi datele de identitate, de contact, de profil si publicitare, pentru a ne forma o opinie asupra a ceea ce credem ca poate va doriti sau aveti nevoie, sau ceea ce poate fi de interes pentru Dvs. Acesta este modul in care vom decide ce produse, servicii si oferte pot fi relevante pentru Dvs. (noi numim aceste activitati marketing/publicitate).

 

Veti primi comunicari de marketing/publicitare de la noi daca: (1) ati solicitat informatii de la noi; (2) ati achizitionat bunuri sau servicii de la noi (3) daca ne-ati furnizat detaliile Dvs. atunci cand ati intrat intr-un concurs sau ati fost inregistrat pentru o promotie/tombola si, in fiecare din aceste cazuri, ati optat pentru a primi astfel de informari de marketing/publicitare.

 

Activitati de marketing/publicitate prestate de terte parti

Va vom solicita acordul expres, inainte de a va divulga datele cu caracter personal catre orice companie din afara grupului Claret, in scopuri de marketing/publicitate.

Dezabonare

Puteti sa ne solicitati noua sau tertilor, in orice moment, sa nu va mai trimitem sau sa nu va mai trimita mesaje de marketing/publicitare, adresandu-ne un email pe adresa: dpo@claret.ro.

 

Divulgarea datelor Dvs. personale

Este posibil sa divulgam datele Dvs. cu caracter personal, catre tertii mentionanti mai jos:

 

Terti interni: alte companii din grupul Claret, precum Claret Solutions S.R.L. (CUI 38856257), fata de catre putem divulga: date de identitate, contact, date referitoare la viata profesionala si familiala, date financiare, date despre tranzactii si bunuri, in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale asumate; in vederea indepliniri unor obligatii legale ce ne revin, precum si in scopul protejarii intereselor noastre legitime.

Terti externi, respectiv furnizorii de servicii, care actioneaza ca imputerniciti ai nostri, cu sediul in Spatiul Economic European (SEE)

si care ne furnizeaza urmatoarele tipuri de servicii:

 

 • Servicii de Brokeraj in Asigurari in vederea ofertarii/emiterii/reinnoirii si gestionarii politelor de asigurare necesare contractelor de credit.
 • servicii IT si de administratre a sistemului cu sediul in Romania
 • consiliere profesionala: contabila, juridica – notari; avocati, executori judecatoresti; audit; asiguratori cu sediul in Romania;
 • servicii financiare si contractare de facilitati de credit avand ca baza legala interesul legitim, bancile si instituiile financiare: cu care colaboram cu sediul in Romania sau Spatiul Economic European (Ex: TBI Bank EAD SOFIA-Sucursala Bucuresti, Contract dpo@tbibank.ro ,Banca Transilvania, etc);

Pentru detalii cu privire la modul in care TBI Bank sau Banca Transilvania, proceseaza datele dumneavoastra, precum si drepturile pe care le aveti in acest sens, va rugam sa consultati politica de confidentialitate si protectie a datelor disponibila pe site-ul www.tbibank.ro sau www.bancatransilvania.ro .

 • administrare a registrelor publice – Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, Biroul de Credite S.A., precum si alte autoritati, in calitate de operatori sau operatori comuni, cu sediul in Romania, care prelucreaza datele cu caracter personal comunicate de catre noi, pentru indeplinirea unor obligatii legale;
 • Detalii privind orice alte parti terte, de exemplu, cercetatorii de pe piata; agentii de publicitate/marketing, PR, in acest din urma caz, divulgarea realizandu-se doar in baza consimtamantului Dvs.

 

Terti cu care putem intra intr-un proces de cesiune/fuziune/absortie, cu privire la afacerea/activele noastre, sau parti ale acestora. Daca o astfel de imprejurare va fi incidenta, atunci noi sau proprietarii/detinatori vor putea utiliza datele dumneavoastra personale in conformitate cu aceasta Politica de confidentialitate si de procesare a datelor cu caracter personal.

Solicitam tuturor tertilor sa respecte securitatea datelor dumneavoastra personale si sa le trateze in conformitate cu legea. Nu permitem furnizorilor nostri de servicii, sa utilizeze datele dumneavoastra personale in scopuri proprii, ci doar le permitem sa proceseze datele Dvs. personale in scopuri mentionate in acest document si in conformitate cu instructiunile noastre.

 

Pastrarea datelor

Cat timp vom folosi datele Dvs. personale?

Vom pastra datele dumneavoastra personale atat timp cat este necesar pentru a indeplini scopurile pentru care le-am colectat, inclusiv in scopul indeplinirii oricaror obligatii legale, contabile sau de raportare.

Pentru a determina perioada de pastrare adecvata a datelor Dvs. cu caracter personal, luam in considerare urmatoarele criterii: cantitatea, natura si sensibilitatea datelor cu caracter personal, riscul potential de vatamare a Dvs., ca urmare a unei utilizari sau divulgari neautorizate a datelor cu caracter personal, scopurile pentru care procesam date cu caracter personal si daca putem realiza aceste scopuri prin alte mijloace, precum si obligatiile legale aplicabile.

Detalii privind perioadele de pastrare pentru diferite categorii de date cu caracter personal, sunt disponibile in politica noastra de pastrare a datelor cu caracter personal, pe care o puteti solicita de la noi.

Mai exact, cu titlu de exemplu, legea ne obliga sa pastram informatii de baza despre clientii nostri (precum date de: identitate, contact, viata profesionala si familiala, financiare si de tranzactie, despre bunuri) pentru cel putin 10 ani dupa ce relatia contractuala a incetat, din ratiuni fiscale, realizarea auditului si pastrarea inregistrarilor contabile.

In anumite imprejurari, ne puteti solicita sa va stergem datele cu caracter personal. In acest sens, va rugam sa ne trimiteti o solicitare scrisa, la adresa Str. Postelnicului, nr 12, Sector 1, Bucuresti.

In unele imprejurari, putem anonimiza datele Dvs. personale (astfel incat sa nu mai poata fi asociate cu dumneavoastra) in scopuri de cercetare sau statistica, caz in care putem folosi aceste informatii pe termen nelimitat fara sa va mai anuntam.

 

Exercitarea drepturilor Dvs. este gratuita

Nu va trebui sa platiti nicio taxa pentru a va exercita drepturile Dvs. referitoare la datele cu caracter personale. Cu toate acestea, s-ar putea sa va percepem o taxa rezonabila (doar pentru a acoperi costul operational) in cazul in care cererea Dvs. este in mod clar nefondata, repetitiva sau excesiva, aceasta atitudine echivaland cu exercitarea abuziva a drepturilor conferite de lege. Alternativ, este posibil sa refuzam sa raspundem cererii Dvs.

 

Ce am putea avea nevoie de la Dvs.

Ar putea fi necesar sa va solicitam informatii specifice, pentru a ne ajuta sa va verificam identitatea si sa va sprijinim, in exercitarea drepturilor Dvs. referitoare la datele cu caracter personal. Aceasta este o masura de securitate, pentru a ne asigura ca datele cu caracter personal nu sunt divulgate unor persoane care nu au dreptul sa le fie divulgate. De asemenea, va putem contacta pentru a va solicita informatii suplimentare in legatura cu solicitarea dumneavoastra, sau de a asigura celeritatea raspunsului nostru.

 

Timpul de raspuns la solicitarile Dvs.

Incercam sa raspundem tuturor solicitarilor legitime in termen de maxim o luna. Ocazional, comunicarea unui raspuns poate dura mai mult de o luna, daca cererea dumneavoastra este deosebit de complexa sau ati facut mai multe de cereri. In acest caz, va vom notifica un termen estimativ de raspuns si va vom tine la curent cu stadiul cererii/cererilor Dvs.

 

Drepturile Dvs. legale

Aveti dreptul de:

Acces la datele dumneavoastra personale (cunoscut sub numele de „drept de acces la datele cu caracter personal”). Acest lucru va permite sa primiti o copie a datelor personale pe care le detinem despre Dvs. si pentru a verifica faptul ca le prelucram in mod legal. Rectificare/Corectie a datelor personale pe care le detinem despre Dvs.. Acest lucru va permite sa solicitati corectarea oricaror date incomplete sau incorecte pe care le detinem despre Dvs., este posibil sa verificam in prealabil acuratetea datelor noi furnizate. Stergere a datelor Dvs. personale. Acest lucru va permite sa ne cereti sa stergem sau sa eliminam datele cu caracter personal in cazul in care nu exista niciun motiv rezonabil pentru ca noi sa continuam sa le procesam. De asemenea, aveti dreptul de a ne solicita sa stergem sau sa eliminam datele dumneavoastra personale, in cazul in care ati exercitat cu succes dreptul de opozitie la procesare (a se vedea mai jos), in cazul in care am putea prelucra datele Dvs. in mod ilegal sau in cazul in care suntem obligati a sterge datele Dvs. personale, pentru a respect legea. Retineti, totusi, ca nu vom da intotdeauna curs solicitarii Dvs., de stergere a datelor cu caracter personal, daca exista motive legale specifice, situatie in care va vom informa.

 

Opozitie la procesarea datelor Dvs. personale, in orice moment, din motive particulare, in cazul in care ne bazam pe un interes legitim (sau pe cele ale unui tert) cand procesam datele Dvs. aveti, de asemenea, dreptul de opozitie in cazul in care prelucram datele Dvs. personale pentru scopuri de marketing direct. In unele cazuri, am putea demonstra ca avem motive legitime de a procesa informatiile Dvs., situatie in care vom continua procesarea datelor Dvs. pana cand motivele care ne determina sa procesam datele, nu vor mai fi de actualitate sau legitime.

 

Restrictionare a prelucrarii datelor dumneavoastra personale. Acest drept va permite sa ne cereti sa suspendam procesarea datelor dumneavoastra personale in urmatoarele scenarii: (a) daca doriti ca noi sa stabilim acuratetea datelor; (b) in cazul in care procesarea datelor nu este legala, dar nu doriti ca noi sa le stergem; (c) in cazul in care doriti sa pastram datele, chiar daca noi nu mai avem nevoie de ele, Dvs. fiindu-va necesare a va fi recunoscut, asigurat sau exercitat un drept sau va protejati drepturile intr-o procedura judiciara; sau (d) in urma exercitarii dreptului de opozitie la procesarea datelor Dvs., dar noi trebuie sa verificam daca aveti motive rezonabil si justificate in acest sens.

 

Transfer a datelor dumneavoastra personale sau catre o terta parte. Va vom furniza Dvs., sau unui tert pe care l-ati indicat in prealabil, datele Dvs. personale intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit, care poate fi citit automat. Va rugam sa retineti ca acest drept se aplica doar la datele cu caracter personal, pe care le procesam in baza consimtamantului Dvs. sau in baza executarii unui contract.

 

Retragerea consimtamantului in orice moment, in cazul in care ne bazam pe consimtamantul Dvs. de a procesa datele cu caracter personal. Daca va retrageti consimtamantul, acest lucru nu va afecta legalitatea prelucrarii datelor anterior retragerii consimtamantului si este posibil sa nu va mai putem furniza anumite produse sau servicii. Va vom sfatui in acest sens, in cazul in care va exercitati acest drept.